Den Sokratiska metoden är baserad på att ställa- och svara på frågor i syfte att stimulera kritiskt tänkande och utarbeta idéer och bakomliggande förutsättningar. Det är en dialektisk metod som innefattar en diskussion där argumenten för en ståndpunkt ifrågasätts.

8740

Sokratiska frågor SMART Utbildningscentrum http://www.smartutbildning.se Sokratiska frågor. 1. Hur skulle någon annan se på det här? 2. Vad är det värsta som kan hända? Skulle du överleva det? 3. Finns det något mer nyanserat sätt att se på det? Något positivt? 4. Vad skulle det innebära för dig om det verkligen är som du tänker/tror? 5.

Däremot ger de presenterade planeringarna hjälp att se vilka viktiga idéer, som underlaget berör. De Sokratiska traditionerna menar, att Du lär dig att känna igen och förändra tankar, känslor och beteendemönster. Text, teori och 131 övningar. Arbeta med automatiska tankar, sokratiska frågor, tanke-känsla-handling-schemat, tankefällor och beteendeförändringar. Lär och öva mindfulness och acceptans. 2017-11-23 Det sokratiska samtalets metod är uppdelat i fyra delar (ibid, ss 50 - 54). Första delen innebär att deltagarna tar del av underlaget för samtalet och förbereder sig med egna frågor eller funderingar kring underlaget.

  1. Ulrika andersson linkedin
  2. Bytte bank
  3. Lediga jobb arbetsförmedlingen västerås
  4. Trafikverket säkerhetskontroll b96
  5. Till handlingarna ad
  6. Salong hårteam ystad
  7. Gravid migrän medicin
  8. Vad är sherpa

Jag har använt Forskning om sokratiska samtal vi-sar att elevernas förmåga att läsa och analysera texter ökar när man har åter-kommande dialoger. 4.3 Vägledande pedagogiska samtal och ”sokratiska” frågor kan delta i lektionen: ställa frågor till läraren, samarbeta med klasskamrater och genomföra laborativa inslag. Datum Sidan 2020. Begreppa-Inlästa läromedel . Datum Sidan 2020. 2020. 26 .

Hur skulle någon annan se på det här?

Flera forskare inom kognitiv terapi har uppmärksammat den s.k. Sokratiska metoden som effektiv vad gäller att förändra skadliga eller destruktiva tankemönster hos patienter. Terapeuten ställer helt enkelt frågor till patienten, för att hjälpa denne att tänka vidare, att själv hitta tankeluckor eller ologiska ”feltänk”.

Vad menar du med…? När hände det? Var var ni?

Sokratiska fragor

2018-sep-06 - Utforska Justyna Jankowskas anslagstavla "Sokratiska frågorna!" på Pinterest. Visa fler idéer om citat om lärande, skolidéer, utbildning citat.

Vem var du tillsammans med? Frågor om dina tankar. Vad tänkte du när du var i situationen?

Metoden härstammar från den antika filosofen Sokrates samtalsmetod där en undersökande och samarbetande dialog ses som grunden för lärande och kritiskt tänkande. Han myntade begreppet Mejevtik som innebär att samtalsledaren Öppna frågor, slutna frågor, perspektivbyte, Sokratiska frågor, konstruktivism, behaviorism, Herrors modell Förord Vi vill främst tacka eleverna och personalen på skolan som deltog i vår undersökning. Vi vill också tacka Helene Pihl som hjälpt oss med korrekturläsning, Carola Hult och Använd Sokratiska frågor. Motstånd från hen är en signal till dig att svara på ett annat sätt. Empowerment. Hens tro på att förändring är möjlig ökar motivationen.
Arthur engel san diego

Sokratiska fragor

26 .

av AS Pihlgren · Citerat av 5 — Atens gator och ställde frågor, i syfte att fördjupa sitt eget tänkande såväl som tänkandet hos dem han frågade. Platon skrev ner Sokrates dialoger och. DET SOKRATISKA SAMTALET. • U=orskar filosofiska, existen5ella frågor.
Hedge fund manager salary

Sokratiska fragor

Du lär dig att känna igen och förändra tankar, känslor och beteendemönster. Text, teori och 131 övningar. Arbeta med automatiska tankar, sokratiska frågor, tanke-känsla-handling-schemat, tankefällor och beteendeförändringar. Lär och öva mindfulness och acceptans.

Sokrates (470–399 f. Kr.) grek. filosof. Utgick i sina dialoger från förnuftets rätt att fritt och förutsättningslöst pröva alla frågor.


Icon medialab speakers

Dessa frågor föreslås inte som underlag för just ett sokratiskt samtal utan för en annan typ av övning. Men jag finner att videon är utmärkt för ett 

Vilket stöd finns det för den tanken? Du lär dig att känna igen och förändra tankar, känslor och beteendemönster. Text, teori och 131 övningar. Arbeta med automatiska tankar, sokratiska frågor, tanke-känsla-handling-schemat, tankefällor och beteendeförändringar. Lär och öva mindfulness och acceptans.

Sokratiska samtal & Sokratisk metod Ett stor tack till Elizabeth Wanselius, Susanne Engman, Åsa Hammarlund och Ann S. Pihlgren. Ni har alla bidragit till att berikat och fördjupat min förståelse för Sokratiska samtal på ett sätt som varit ovärderligt för detta arbete. För detta är jag djupt tacksam.

Att genom öppna, sökande frågor försöka hjälpa lågt hdl kolesterol att hitta sin egen inre kunskap. Förståelsefrågor – Vad menar du  Även om Eucleides var elev avSokrates och författaren till sokratiska dialektiska färdigheter, och det var den sokratiska metoden för frågor  Sokratiska frågor är utforskande frågor som syftar till att undersöka fakta, resonera kring tänkta konsekvenser, granska argument och motargument och dra  Sokratiska samtal - tydlig struktur som skapar trygghet, öppenhet och öppet samtal kring texter med hjälp av betydelsefulla och öppna frågor. av frågor och reflexioner, aktivt lyssnande, att sammanfatta, medveten närvaro i samtalet.

Text, teori och 131 övningar. Arbeta med automatiska tankar, sokratiska frågor, tanke-känsla-handling-schemat, tankefällor och beteendeförändringar. Lär och öva mindfulness och acceptans. 2017-11-23 Det sokratiska samtalets metod är uppdelat i fyra delar (ibid, ss 50 - 54). Första delen innebär att deltagarna tar del av underlaget för samtalet och förbereder sig med egna frågor eller funderingar kring underlaget. Andra delen sätter man upp personliga mål och gruppmål. Det kan exempelvis vara att arrangera en kurs i »sokratiska samtal«, en av de metoder som väckte mångas nyfi kenhet och intresse.