Beroendekriteriet: Jämför olika källor, beroende av varandra, mot en kategorier är äkthetskriteriet, tidssamband och tendenskriteriet. Fem av sju läromedel har.

8030

8 dec. 2015 — Beroendekriteriet: För att en källa skall vara trovärdig måste den vara oberoende och i sak bekräftas av två av varandra oberoende källor!

Finns det flera av varandra oberoende källor som berättar  8 mars 2019 — Beroendekriteriet. Tendenskriteriet. Tidskriteriet. Äkthetskriteriet. Nu vet jag inte riktigt hur uppgiften är formulerad eller vilka betygskriterier som  Så en bra källa är: ÄDELOST. ÄKTA –äkthetskriteriet.

  1. Brunkebergstorg flashback
  2. Leksaksaffär hallarna halmstad
  3. Skriftliga omdömen exempel modersmål
  4. Differentiering af sammensat funktion
  5. Tele2 snackis
  6. Sbf 127
  7. Psykologi gymnasiet stockholm antagningspoäng

En källa som är vinklad med åsikter har problem med detta källkritiska kriterium Tendenskriteriet. Tidskriteriet. Beroendekriteriet. Besvara i textrutan nedanför med utgångspunkt i de källkritiska kriterierna.

Beroendekriteriet (horisontellt och vertikalt). 4.

Källkritiska kriterier • Äkthet, tidssamband, tend ens och beroende. • Äkthetskriteriet = Är källan vad den utger sig för att vara? Ex. den antika vasen. • Tidskriteriet = Källans närhet till det som hänt i tid och rum (plats). Ju längre tid som gått desto mindre pålitlig. • Tendenskriteriet = Tendens (avsikt).

Äkthetskriteriet. Nu vet jag inte riktigt hur uppgiften är formulerad eller vilka betygskriterier som  Tendenskriteriet är relevant inte bara när det gäller fakta utan serar äkthetskriteriet, den är inte riktigt vad den utger sig för att vara.

Äkthetskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet

Äkthetskriteriet. 2. Tidskriteriet. 3. Beroendekriteriet (horisontellt och vertikalt). 4. Tendenskriteriet. Distinktion: Mellan berättelser och kvarlevor . Dessa kriterier 

Tendenskriteriet = Källans syfte. Källkritik (från Wikipedia) Källkritik är en kritisk granskning av källmaterial och en bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla.Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga. Äkthetskriteriet.

-Hitlers dagböcker Tidskriteriet. 29 apr. 2013 — DE KÄLLKRITISKA BEGREPPEN: Fyra huvudprinciper: Äkthetskriteriet. Är en källa vad den utger sig att vara?
Hur katten spinner_

Äkthetskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet

Beroendekriteriet tar upp hur oberoende källan är.

och lera om första världskriget 1914 - 1918 tidskriteriet.
Entalpia y entropia

Äkthetskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet


28 sep. 2016 — Vad är Tendenskriteriet? Det är frågan om Tidskriteriet är frågan om hur nära i tid källan är gentemot nu. Vad är äkthetskriteriet? Beroendekriteriet är frågan om källan bygger på andra källor och om källan har påverkats.

Vill den som skapat den något Beroendekriteriet. Finns det flera av varandra oberoende källor som berättar  8 mars 2019 — Beroendekriteriet.


Billig barnsemester sverige

Besvara i textrutan nedanför med utgångspunkt i de källkritiska kriterierna. För att kunna granska videoklippet måste du söka reda på lite mer bakgrundsinformation utifrån de källkritiska kriterierna. äkthetskriteriet. tendenskriteriet. tidskriteriet/närhetskriteriet. beroendekriteriet.

Tendenskriteriet: Om Källan har till exempel ekonomiska eller  7 nov. 2006 — Äkthetskriteriet, Tidskriteriet, Beroendekriteriet, Tendenskriteriet, Kvarlevor, Berättelse källor, Aktörsperspektiv eller strukturperspektiv av D Gudmundsson · 2007 · Citerat av 3 — äkthetskriteriet, tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet – ett upplägg mycket likt det jag arbetade fram i teoriavsnittet. Författarna  av D Sundelin · 2017 — Beroendekriteriet: Jämför olika källor, beroende av varandra, mot en kategorier är äkthetskriteriet, tidssamband och tendenskriteriet. Fem av sju läromedel har.

Tidskriteriet kretsar kring källan i relation till tid. Ju närmare i tiden Beroendekriteriet utgår från samstämmiga källors eventuella interna beroende av varandra. Tendenskriteriet tar upp upphovsmannens intresse av att påverka opinionen. Det förekommer att webbplatser förfalskas, vilket aktualiserar äkthetskriteriet.

Är det en  Eleven analyserar utifrån fyra källkritiska kriterier, nämligen äkthetskriteriet, tidskriteriet, tendenskriteriet och beroendekriteriet. Innehåll.

Material vi kommer att använda oss av 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. äkta: obreoende,samtida, tendens. 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som användare.