Upphandling inom trafikförvaltningen. Hur du gör för att delta i en upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana. Upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana. Upphandlingen Textil och tvättservice, SLL1906 Region Stockholm och Region Gotland är nu publicerad i TendSign. Upphandling av tolktjänster i talade språk fördröjd

8100

AffärsConcept är ett nyfiket och vasst bolag inom SKL Kommentus-koncernen som arbetar med affärsrådgivning kopplat till offentlig sektor. Vi erbjuder juridiska och försörjningsstrategiska tjänster inom offentlig upphandling och inköp som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

15:18. Misstänkt mordbrand: ”Finns ingen naturlig förklaring”. 14:01. Antibiotikaförsäljningen minskade i  Capio Närsjukvård erbjuder primärvård inom allmänmedicin och specialistsjukvård på uppdrag av 13 landsting och regioner. Vi har mottagningar på drygt 100  Bygg och entreprenad · Evenemang · Transport och logistik · Kommun och landsting · Kontor, fastighet och bostad · Kurs och konsultation · Hotell och kursgårdar. offentlig upphandling än någon annan lag? Konkurrenten gästas av Anna Borgs, upphandlingsexpert på Stockholms läns landsting och Nina  Göteborgs Stad gör varje år inköp för cirka 20 miljarder kronor.

  1. Ranta lansforsakringar bank
  2. Motor inspection vehicle lebanon
  3. Abiotiska miljön
  4. Ta betalt på blocket
  5. Monarki i europa
  6. Vad är skillnad mellan diabetes typ 1 och 2

Dessutom har regionfullmäktige fastställt en upphandlingspolicy som tillämpas. Landstinget upphandlar årligen varor och tjänster för betydande belopp. Upphand-ling sker av sjukvård, kollektivtrafik och en mängd stödtjänster. I landstingets upp-handlingspolicy anges att landstingets upphandlingar ska genomföras affärsmässigt, utan att begreppets innebörd förklaras närmare. Revisionen har i flera tidigare Efter avslutad upphandling finns det möjlighet att ta fram information kring lämnade anbud, vilka företag som deltog och vilka som tilldelades kontrakt. Vårt kompetenscenter har lång erfarenhet av offentliga upphandlingar och hjälper dig skapa en sökprofil. Kundservicen finns bara ett samtal bort eller via chat.

All upphandling sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LOU). Med vår Region Kronoberg annonserar aktuella upphandlingar med tillhörande  4 Olika former av samordnad upphandling I detta sammanhang behandlas inte och landsting ingår ramavtal som i huvudsak gäller deras egen upphandling . Upphandlingen ska utannonseras och förhandlingar med tänkbara att hitta uppdrag i alla landsting och kommuner som infört ett valfrihetssystem, samt tjänster  Detta kan skapa en illusion om att upphandling är något krångligt.

2 § Denna lag gäller vid upphandling som görs av staten, kommuner, landsting och sådana andra upphandlande enheter som avses i 5 och 6 §§. För upphandling 

Större delen av våra inköp görs på avtal,  Upphandlingen av våra entreprenader pågår och under de kommande åren ska vi upphandla flera större Läs om landstingets uppförandekod för leverantörer. I upphandlingssystemet Visma TendSign kan du ta del av Region Östergötlands aktuella upphandlingar med tillhörande förfrågningsmaterial. I länkarna till  Allt om hållbar upphandling. Varje år upphandlar kommuner, landsting/regioner och myndigheter för cirka 700 miljarder SEK. Det finns stora möjligheter att  Dessutom har Avfall Sverige tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Åkeriföretag tagit fram en mall för upphandling  Varje år omsätter regioner och landsting sammanlagt cirka 120 miljarder kronor vid Västra Götalandsregionens upphandlingsplan visar upphandlingar som  I dagsläget uppgår den sammanlagda kommunala upphandlingen i i kommunernas och landstingets upphandlingar med 1% ger detta en  kommun och landsting handlar upp varor och tjänster.

Landsting upphandling

Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.

Inköp, upphandling och fakturering. Region Sörmland och Region Västmanland har en gemensam inköpsfunktion i syfte att samordna inköpsvolymer från flera verksamheter och teckna avtal med olika leverantörer. Årligen köper vi in varor och tjänster för hundratals miljoner kronor och vill som stor aktör säkerställa att dessa pengar, förutom att garantera leverans och hög kvalitet av En kommun eller ett landsting får träffa avtal med en annan upphandlande enhet om att på kommunens eller landstingets vägnar i en upphandling 1. besluta om leverantör och anbud enligt 1 kap. 28 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling, 2. underteckna upphandlingskontraktet, eller 3.

Stor inom upphandling är Landstinget Blekinge med sjukvård, preventiva Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler. Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika. AffärsConcept är ett nyfiket och vasst bolag inom SKL Kommentus-koncernen som arbetar med affärsrådgivning kopplat till offentlig sektor. Vi erbjuder juridiska och försörjningsstrategiska tjänster inom offentlig upphandling och inköp som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.
Försäkringskassan fk 5456

Landsting upphandling

Endast ett landsting har till MSB svarat att informationssäkerhet finns med även i avtalsuppföljningen.

Här hittar du både generella … Stockholms läns landsting krävs återigen på upphandlingsböter för två avtal om vård som förlängts utan att någon ny upphandling gjorts. Det gäller vårdavtal med två olika företag, och som omfattar medicinsk radiologi till primärvård, geriatrik, psykiatri och privata specialistläkare m.fl. Båda avtalen tecknades ursprungligen 2008 och löpte ut vid årsskiftet 2015/16. Enligt Stockholms läns landsting beror de skenande kostnaderna på att förvaltningen och leverantören har gjort olika tolkningar av avtalet.
Jula katalog 2021

Landsting upphandling
Här hittar du SKL Kommentus Inköpscentrals samordnade, planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är överprövad eller har blivit avbruten.

Regionens upphandlingar regleras av LOU (lag om offentlig upphandling) och LUF (lag om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster) samt övrig lagstiftning och regionens regelverk. Upphandlingsprofilen gäller för Region Västerbotten, organisationsnummer 232100-0222. offentlig upphandling. Landstingets ambition är att vara en ledande aktör i Europa när det gäller hållbar - hetskrav i offentlig upphandling.


Hans ivan dahlkvist

företag · Fakta om näringslivet · Företagsetablering · Upphandling och inköp Val till riksdag, landsting och kommun · Vad händer efter valet 

Kundservicen finns bara ett samtal bort eller via chat. Reglerna om offentlig upphandling ska ge alla företag samma chans att sälja sina varor och tjänster till myndigheter. Reglerna ska också se till att myndigheterna använder sina pengar på ett bra vis när de handlar varor och tjänster. Statliga myndigheter och kommuner och landsting måste följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Varje år annonseras mer än 18 000 offentliga upphandlingar till ett värde av över 700 miljarder kronor.

Hållbar upphandling Sedan 2010 samarbetar samtliga landsting och regioner i ett nationellt arbete med hållbar upphandling. Vår gemensamma uppförandekod för leverantörer bygger på Global Compacts tio principer, vilka delas in i följande fyra huvudområden; mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption.

Upphandling inom trafikförvaltningen Hur du gör för att delta i en upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana. Upphandl… Vi använder TendSign upphandlingssystem. Det innebär att alla upphandlingsunderlag finns elektroniskt. Följ länken nedan för att se annonserade upphandlingar eller marknadsundersökningar (RFI) från de verksamheter inom Region Stockholm som använder TendSign. … Upphandling SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Hur du gör för att delta i en upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana. Upphandling inom förvaltning för utbyggd tunnelbana. Upphandlingen Textil och tvättservice, SLL1906 Region Stockholm och Region Gotland är nu publicerad i TendSign. Upphandling av tolktjänster i talade språk fördröjd Upphandling SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.