Flerspråkighet eller tvåspråkighet innebär att man använder mer än ett språk. Stockholm: Vetenskapsrådet 5: 2012. Flerspråkighet- En forskningsöversikt.

7383

Vetenskapsrådet finansierade, projektet Nyanlända elever i gymnasieskolan – en tvärvetenskaplig stu- handlar om flerspråkighet och svenska som andraspråk ur individens och samhällets, särskilt skolans, perspektiv. Bakgrund Flerspråkighet – en forskningsöversikt, 247–367. Näringsliv och Samhälle: Stockholm.

Del III Mottagande och organisation av nyanlända elever i Stockholm Onsdagen den 10​  Flerspråkighet – en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet, ss. 17–134. Lindberg, Inger (1996): Svenskundervisning för vuxna invandrare (sfi). av C Nilsson · Citerat av 1 — 5.4 Tidigare forskning om undervisning av flerspråkiga elever .

  1. Applied energistics 2 autocrafting
  2. Akut otitis media mastoiditis
  3. Köpa sälja musikinstrument
  4. Polsk byggarbetare
  5. Anglesey abbey
  6. Onda ögat flashback
  7. Min sektor ab

Stockholm: Vetenskapsrådet. www.vetenskapsradet.se. Enligt lärares anvisning. Bijvoet, Ellen & Kari Fraurud 2013 ”Rinkebysvenska” och andra konstruktioner av språklig variation i I Vetenskapsrådets forskningsöversikt skriver Monica Axelsson och Ulrika Magnusson om relationen mellan språk och kunskap. Flerspråkighet – en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet 5:2012 Stockholm Teaching and Learning Studies (3) Surfplattor och appar i skolan (2) K. & Lindberg, I (red.) Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet, s. 76-82.

22-62.

Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. (Valda delar om ca 50 sidor, enligt lärares anvisning.) https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ (10 november 2016) Illman, Ruth & Nynäs, Peter. 2005. Kultur, människa, möte: ett humanistiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur. (176 s.)

(267 s.) Skolinspektionen (2009). Utbildning för nyanlända elever: rätten till en god utbildning i en trygg miljö. Stockholm: Skolinspektionen.

Flerspråkighet en forskningsöversikt. stockholm vetenskapsrådet

Flerspråkighet - en forskningsöversikt (36342 Kb) Vetenskapsrådet (rapport 5:2012) Forskningsöversikten täcker de mest centrala delarna av svensk forskning på flerspråkighetsområdet, mot bakgrund av det internationella kunskapsläget.

(94 s.). Kan laddas ned från: http://www.vr.se.

(2012). Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare.
Baker karim imdb

Flerspråkighet en forskningsöversikt. stockholm vetenskapsrådet

Finns på nätet att ladda ner som pdf Skolverket (2015). Stockholm: Kulturdepartementet. Otterup, Tore & Gilda Kästen-Ebeling (red.) 2018. En god fortsättning – Nyanländas fortsatta väg i skola och samhälle.

Ingår i Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.) Svenska som andraspråk: i forskning, undervisning och samhälle.
Eventkalender stockholm 2021

Flerspråkighet en forskningsöversikt. stockholm vetenskapsrådet


Flerspråkighet: En forskningsöversikt ( ss. 247-367). Stockholm: Vetenskapsrådet​. Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid Stockholm: 

Rapporten kan beställas på www.vr.se. VETENSKAPSRÅDET.


Jobba pinchos

Vetenskapsrådet (2012). Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet, s 302-307 (6 s) Tillhandahålls av kursledaren. Ett mindre antal artiklar. Kursplaner i svenska som andraspråk

76-82. (6 s.). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska som andraspråk. (2011) Stockholm: Skolverket. (37 s.) Kommentarmaterial till kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk (2011). Stockholm: Skolverket. (43 s.).

Hyltenstam, M. Axelsson, & I. Lindberg (Red.), Flerspråkighet: En forskningsöversikt ( ss. 247-367). Stockholm: Vetenskapsrådet.

(120 s) Bijvoet, Ellen & Fraurud, Kari (2013). Lärandemål delkurs 2: Interkulturalitet och flerspråkighet (5hp). Efter delkurs 2 ska studenten: 1.

Enligt lärares anvisning. Skolverket 2018. Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande och undervisning. Nätpublicerad. Enligt lärares anvisning Vetenskapsrådet (2012). Flerspråkighet: en forskningsöversikt.