strategisk vattenplanering VAK-konferensen 14 mars, 2019 Jenny Enberg Länsstyrelsen i Stockholm Rich Waters-projektet Mål att skapa bättre vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Projektperiod Januari 2017- juni 2024 35 partnerorganisationer – länsstyrelsen i Västmanland koordinerar. 20 delprojekt –ex. stöd i kommunal vattenplanering.

3786

11 mar 2021 Deras Handbok för strategisk kommunal vattenplanering och bilagorna, som även finns som en förkortad utgåva, ger dig tips om vad som är 

Strategisk vattenplanering Arbeta fram och ta beslut om ett strategiskt och politiskt förankrat styr-dokument för kommunens samlade vattenplanering, som en del av kom-munens översiktsplanering. Hoten mot dricksvattnets kvalitet förvärras av klimatförändringarna, förändrad befolkningsstorlek och ökad kemikalieanvändning. Ett sätt är Strategisk kommunal vattenplanering Vattnet har många värden, ekologiska, sociala och ekonomiska. Genom att arbeta strategiskt och sammanhållet med vattenplanering skapas bättre förutsättningar för en effektiv hantering av denna dyrbara resurs. Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se.

  1. Fashion 1935
  2. Maxvikt kabinväska
  3. Linda lindenau
  4. Radiotjänst kontrollant
  5. Lund valve testing
  6. Etteplan vasteras

Handbok för strategisk kommunal vattenplanering ger förslag till en generell arbetsmodell för en målinriktad och strukturerad vattenplanering. Den har sin utgångspunkt i kommunala lärdomar och ska användas som inspiration och stöd för att skapa en egen modell för vattenarbetet i den skala som passar den enskilda kommunen. Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se Inspirationsmaterial Bättre miljö på hästgården Vattenplanering bygger på konkreta och användbara strategier för att uppnå de mål som satts inom vattenförvaltningen, samt olika intressenters samverkan för att på bästa sätt hushålla med vattenresursen. Samhället kan göra stora samordningsvinster genom att tänka vatten. Den kompletta handboken för strategisk kommunal vattenplanering, inklusive bilagor finns på www.richwaters.se. Inspirationsmaterial.

Det handlar bland annat om att vara tillsyns- och tillståndsmyndighet, samhällsplanerare, VA-huvudman, dricksvattenproducent, markägare och verksamhetsutövare.

strategisk vattenplanering VAK-konferensen 14 mars, 2019 Jenny Enberg Länsstyrelsen i Stockholm Rich Waters-projektet Mål att skapa bättre vatten i Norra Östersjöns vattendistrikt. Projektperiod Januari 2017- juni 2024 35 partnerorganisationer – länsstyrelsen i Västmanland koordinerar. 20 delprojekt –ex. stöd i kommunal vattenplanering.

Strategier som leder dig mot rätt mål Strategier och strategiskt arbete är viktigt för att hållbarhetsarbetet verkligen ska leda till de specifika mål du strävar efter. Vi kan ge ett coachande stöd i arbetet med målstyrning, där kedjor av mål, strategier, riktlinjer och åtgärder hänger samman. Vi kan se strategiska lösningar för hållbara strukturer inom […] Strategisk kommunal vattenplanering på vattenplanering.se. Miljökvalitetsnormer för vatten styr miljöarbetet.

Strategisk vattenplanering

Du har väl inte missat den nya webbplatsen vattenplanering.se som EU-projektet LIFE IP Rich Waters tagit fram? Webbplatsen ger dig som jobbar med frågor om vatten i en kommun ny kunskap, tips och idéer om hur du kan jobba ännu mer strategiskt med just din vattenplanering.

En sammanhållen planering ökar möjligheterna till positiva synergieffekter och minskar riskerna som är … Inom WSP finns ett stort antal medarbetare både inom Sverige och globalt som arbetar med vatten ur olika perspektiv. Med vår samlade kompetens kan vi erbjuda helhetslösningar inom vattenplanering och effektiv vattenhushållning.

En vattenplan är beskriver hur kommunen arbetar med vattenfrågor. Dokumentet beskriver målsättningar, ansvar och organisation, utmaningar och behov och hur arbetet ska finansieras. Näst mest klickad blev artikeln "Handboken för strategisk kommunal vattenplanering är klar". Intresset är också stort för artiklar om genomförda möten, exempelvis om samrådsmöten om miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten och projektmöte om Himleån.
El giganten hudiksvall

Strategisk vattenplanering

Webbplatsen ger dig som jobbar med frågor om vatten i en kommun ny kunskap, tips och idéer om hur du kan jobba ännu mer strategiskt med just din vattenplanering. handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Bilaga 3a till denna skrift redovisar ingående lagkrav och riktlinjer som är relevanta för kommunens hantering av g rundvatten (Länsstyrelsen 2019).

Bilagan ger förslag på disposition  Deras Handbok för strategisk kommunal vattenplanering och bilagorna, som även finns som en förkortad utgåva, ger dig tips om vad som är  Vattenplanen är Haninge kommuns strategiska styrdokument för vattenområdet och ska som sådant utgöra underlaget för kommunens planering. Planen ska  1. Strategisk vattenplanering.
Svt sjuhärad

Strategisk vattenplanering


Fyra miljoner till ny vattenrening. Vattenplaning - vad det är och hur du undviker Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Flisan in the fabulous states!:

Det rekreativa Säveåstråket. Ekologisk restaurering av vattendrag. Fisk i skogsbäckar. Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten 2019 Strategisk vattenplanering handlar om att skapa goda förutsättningar för hållbar användning av mark och vatten och att arbeta målinriktat och långsiktigt i en föränderlig värld.


Arbetsgivaravgift pensionär 66 år

Strategisk vattenplanering. Välmotiverade och användbara strategier för en hållbar vattenplanering. Läs mer. Grönplaner och blåplaner. Strategiskt planeringsunderlag på regional, kommunal och lokal nivå. Läs mer. Miljöövervaknings- och kontrollprogram.

1220 Strategisk infrastrukturplanering. 1410 Vattensamverkan. 1420 Strategisk vattenplanering. Underlag för bygg- och infrastrukturprojekt · Grundvattenrelaterad miljöpåverkan · Strategisk vattenplanering · Kontrollprogram för grundvatten och uppföljning. Strategisk kommunal vattenplanering.

andra aktörer initiera en strategisk vattenplanering . Det centrala myndighetsansvaret är delat . Naturvårdsverket ansvarar för frågor om skydd av vattentäkter .

Erfaren inom strategisk planering och med vilja att leda andra? planering, trafikplanering till natur och vattenplanering samt kulturhistoria. Det miljöstrategiska programmet, antaget 2013, styr och samordnar kommunkoncernens arbete med miljöfrågor. Kommunens ambition är att bli en av Sveriges  Strategisk kommunal vattenplanering Vattnet har många värden, ekologiska, sociala och ekonomiska.

Strategisk vattenplanering är att skapa förutsättningar för en bra användning av vatten och mark. Foto: Mostphotos En ny hemsida ska hjälpa kommuner i arbetet med strategisk kommunal vattenplanering. Ny hemsida och handbok om strategisk kommunal vattenplanering Posted on 2020-04-30 2020-05-11 by raan Landets kommuner har många roller när det gäller vattenfrågor. Handbok för strategisk kommunal vattenplanering . Bilaga 1: Checklista Hur ska checklistan användas? Vattenarbetet är ofta ett pågående förbättringsarbete vilket innebär att den som använder handboken och denna bilaga kan vara hjälpt av att återkomma till olika steg under arbetet. Om strategisk vattenplanering .