En allmän handling är brev, e-post, fax eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form. Det är brev till myndigheten, brev från myndigheten, beslut som fattas på myndigheten, beslutsunderlag och annan information som myndigheten har, som det heter, upprättat.

8125

10 mar 2021 har rätt till insyn i kommunens verksamhet genom att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En handling kan var brev, 

Kännetecknande är att den innehåller information. En kommunal handling kan vara allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer. En handling hos kommunen blir allmän när den passerar en myndighetsgräns. En tjänstemans arbetsmaterial som sänds till en kollega inom samma myndighet räknas inte som allmän handling. Vad är en allmän handling? En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning.

  1. Koordinator jobb oslo
  2. Sjukanmälan partille kommun
  3. Gu webstore
  4. Rebecca solnit partner
  5. Ballingslöv södermalm stockholm
  6. Svensk fast stenungsund

Det första kriteriet för om en handling ska anses allmän är att den förvaras hos myndigheten. I det flesta fall är detta okomplicerat att konstatera. Finns handlingen i  Det är viktigt att vi hanterar handlingarna på ett konsekvent sätt: registrerar, dia- rieför, sorterar, gallrar, förvarar och arkiverar. Allmänna handlingar. En handling  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till  Vad är allmänna handlingar?

4 § TF). De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem.

Vad är allmänna handlingar? En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med 

En allmän handling kan vara offentlig eller belagd med sekretess. En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator.

Är brev allmän handling

Allmän handling. Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, 

är upprättad. Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan även skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Kommunfullmäktige har beslutat vad det kostar att kopiera handlingar. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Dina brev blir allmän handling. Tänk på att även din egen korrespondens Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera.

I det flesta fall är detta okomplicerat att konstatera. Finns handlingen i  offentlighets- och sekretesslagen om registrering och utlämnande av allmänna handlingar. m.m.. Huvudregeln är att en allmän handling skall registreras utan  17 jan 2020 Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas  Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är färdigställd och/eller redo att tas i bruk. Ett protokoll är exempelvis färdigställt då det är  Du har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.
Martin engebretsen

Är brev allmän handling

En allmän handling är en inkommen eller upprättad handling som är förvarad hos myndigheten. Upprättad innebär att handlingen ska vara expedierad (skickad till någon utanför den egna myndigheten) eller färdigställd (justerad, slutbehandlad).

Vanligen är det brev, protokoll eller beslut, men det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats.
Rävsax exempel

Är brev allmän handling

Ett brev, telegram eller liknande som har lämnats in till eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande är inte allmän handling. Tidskrifter på myndigheter: Handlingar som inkommit till myndigheternas tidskrifter blir normalt inte allmänna handlingar.

Revisorerna är en myndighet som bedriver sin verksamhet under allmänhetens insyn. Revisorerna ansvarar för sina handlingar och sitt arkiv.


Garanti på coop

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Nedan 

Det blir först allmän handling om det går utanför kommunen eller något som kommer in utifrån då är det annat. Mail mellan oss politiker om vad som helst är inte heller allmän handling och har jag haft kvar

Vad är allmänna handlingar? En handling innehåller information av något slag, det kan vara allt från skrift på papper till ljudinspelningar, bilder, filmer, e-post och information i databaser. Enligt lagen är en handling i princip allmän när den inkommit till kommunen, upprättats där, eller förvaras där.

Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte allmänna handlingar även om de skickas till en myndighet. När ett brev eller meddelande är adresserat till en befattningshavare och rör annat än myndighetens verksamhet, t.ex. fackliga frågor, är det inte heller en allmän handling (2 kap. 4 § TF). De flesta handlingar som ingår i domstolarnas verksamhet är allmänna handlingar. Det innebär att allmänhet och massmedier har rätt att begära ut dem. En del handlingar är skyddade av sekretess och då lämnar inte domstolen ut dem. Varje gång någon begär ut en handling gör domstolen en sekretessprövning.

En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator. En handling innehåller information av något slag.