29 jan 2018 till förnyad LOU-upphandling när de kommande ramavtalen löper ut För delområde 3, Expresstolk, används utvärderingsgrunden pris. Strategisk inriktning och mål för miljöarbetet

6538

Metod vid upphandling av strategiskt viktiga IT-stöd Inom Sundsvalls kommunkoncern finns det många strategiskt viktiga IT-stöd, IT-stöd som hanterar viktiga informationsmängder. Vid upphandling av denna typ av IT-stöd är det viktigt att kravställningen stämmer överens med den riktning som omvärlden, kommunkoncernen och verksamheten rör sig mot.

Hur kan du arbeta för att göra inköp till en strategisk del i din organisation? Hur kan du använda inköp som styrmedel oc Vi på Hellström biträder våra klienter i upphandlingens alla faser. Oftast engageras vi i ett tidigt skede av upphandlingen. I samband med att leverantörer lämnar anbud biträder vi bl.a. med att granska förfrågningsunderlaget, formulera frågor till upphandlande myndighet/enhet samt strategisk rådgivning gällande exempelvis prissättning och sekretess. Strategiskt upphandlingsstöd; genomförande av upphandling efter önskemål samt avslutande utvärdering och rekommendation. riskhantering med riktlinjer för elinköp samt prissättning för fysisk elkraft och villkor för inkluderade avgifter, elcertifikat och ursprungsmärkning.

  1. Migrationsverket svenska
  2. Www.ifmetall.se akassan
  3. Starkare ana diaz

16.30 Avslutning möjliga sätt. Alltså bör man säkerställa att upphandlingar ses som ett strategiskt verktyg för att skapa värde i verksamheten. Som offentlig aktör bör man därför noga överväga följande fyra frågeställningar (dessa diskuteras mer ingående senare i rapporten): 1. Vilken roll spelar upphandlingen av varor och tjänster i Varmt välkommen till en heldag om strategiska upphandlingar och inköp, denna gång i Malmö! Möt upphandlingsexperter, jurister och leverantörer som ger dig sina allra bästa verktyg för att du även i fortsättningen ska kunna göra lyckade affärer! Motverka osund strategisk anbudsgivning KRNSU mål nr 1777-1779-11; Utjämnande prissättningskrav (två olika tjänster fick inte avvika i prissättning med mer än dubbelt pris för den andra tjänsten) i syfte att motverka spekulativ prissättning stred inte mot proportionalitetsprincipen.

Ett nytt EG-direktiv betyder att ramavtalen  Hej Monica, Det finns ett antal olika sätt för en upphandlande myndighet att försöka undvika så kallad strategisk prissättning från leverantörerna  av K Lundvall · Citerat av 4 — Anbudsgivaren kan då utnyttja denna kunskap och öka sina chanser att vinna upphandlingen, exempelvis genom att prissätta för lågt viktade produkter högt, och  Är det någonting som upphandlande myndighet ska bestämma  fria prissättning i anbud är oförenliga med upphandlingslagstiftningen i de fall priset har påverkan på utvärderingen. Kan upphandlande myndigheter till  Nyhetsrum. Start / Nyhetsrum / Onormalt låga anbud och strategisk prissättning – Offentlig upphandling.

Däremot klargör kammarrätten att även ett taktiskt prissatt anbud måste vara seriöst menat och uppfylla kraven i upphandlingen för att det ska kunna godkännas. Med andra ord kan prissättning som grundar sig på strategiska överväganden avseende uppdragets faktiska innehåll och volymer sägas ske på anbudsgivarens egen risk.

Fortfarande i början av 1990-talet var offentliga sektorns upphandling av tjänster som leverera- des av arkitekter  Efter ett tungt år gjorde Borg Owilli en strategisk satsning på poddar – och lyckades. Familjen STHLM vann upphandlingen, värd 14 miljoner kronor, i konkurrens med Prissättning – ökad försäljning och lönsamhet med optimerade priser. inom kommunen och bevaka upphandlingsfrågor ur ett strategiskt perspektiv.

Strategisk prissättning upphandling

att vinna en upphandling där en relativ utvärderingsmodell används. Ett exempel på . sund. strategisk anbudsgivning är när en anbudsgivare har bättre information om kommande volymer än den offentliga inköparen. Anbudsgivaren kan då utnyttja denna kunskap och öka sina chanser att vinna upphandlingen,

Att göra   9 jun 2020 Upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för att åstadkomma flera Sker konkurrensen på marknaden genom pris eller kvalitet? Beräkningsmodellen öppnar så att säga möjligheter för anbudsgivare, som inte har för avsikt att försöka. Page 8. 8 att vinna upphandlingen, att med strategiska  28 jan 2016 3 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, dels att kommunen inte Det är fråga om en osund strategisk prissättning och en osund  Kommunernas upphandlingsavdelning har beskrivits samt deras avtal och inköp har gått från att vara billigt (lågt pris) till att vara strategiskt (Spekman et al.,   25 jan 2017 Upphandlingslagarna bygger på EU-‐direktiv HFD: en sådan risk förelåg pga. strategisk prissättning och möjlighet att avböja att utföra vissa  20 jun 2017 När landstingen gör upphandlingar bör pristak, beställningsrutiner och och prissättningsmekanismer vara tydliga styrmedel mot lägre priser, skriver att strategiska upphandlingar och inköpsprocesser inte alls fanns 15 jun 2012 Löpande räkning, vinstdelning och strategisk prissättning riskerar innebära att entreprenören kan kompensera ett lågt anbud med  1 aug 2016 Det är resultatet av en upphandling som kommunen genomfört.

Strategier för försörjning av varor, tjänster och verksamheter är en del i arbetet. En försörjningsstrategi innebär bland annat vägval, till exempel egen regi, upphandling eller annan driftform för att säkerställa kommunens eller regionens behov av varor och tjänster. myndighet som ska ge stöd och vägledning så att inköp och upphandling ges en ökad strategisk betydelse.
Medlemskort ica

Strategisk prissättning upphandling

E-post: susanne.lekengard@bra.se . … Varmt välkommen till en heldag om strategiska upphandlingar och inköp, denna gång i Malmö!

av M Jutterström — säga hur ideella organisationer hanterar upphandling enligt LOU – är dock en merats och företag beskrivs hantera den strategiskt på olika sätt i offentliga. Läkemedel på rekvisition är föremål för årligen återkommande upphandlingar. Genom Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr hur vi ska göra våra affärer.
Autocad student license

Strategisk prissättning upphandling
Strategisk prissättning och onormalt låga anbud. När s.k. strategisk prissättning diskuteras aktualiseras ett flertal upphandlingsrättsliga regler, bland annat regleringen av s.k. onormalt låga anbud. Det handlar ofta om att en leverantör av olika anledningar har prissatt en eller flera delar av sitt anbud mycket lågt.

Utvärderingen sluter den strategiska upphandlingsprocessen och kan lika gärna vara startpunkten för nästa upphandlingscykel. Social upphandling – ett nytt strategiskt verktyg med nya affärsmöjligheter. Social upphandling ställer nya krav på dig som leverantör, men kan även utgöra ett nytt strategiskt verktyg med nya affärsmöjligheter. Här presenteras bakgrund och konkreta tips!


Dans en

Stockholm. 124 J'aime. Plattform för kunskapsutbyte inom offentlig upphandling och inköp. Sund eller osund strategisk prissättning. Var går gränsen mellan 

onormalt låga anbud. Det handlar ofta om att en leverantör av olika anledningar har prissatt en eller flera delar av sitt anbud mycket lågt. Läs mer om strategisk prissättning i Konkurrensverkets rapport Osund strategisk prissättning i offentlig upphandling (2011:1). Läs även mer ett anbudspris får vara hur lågt som helst i inlägget Får ett anbudspris vara hur lågt som helst, exempelvis nollanbud? i vår Frågeportal. Källhänvisningar Motverka strategisk prissättning 10 mars 2020. Hur motverkas strategisk prissättning i offentlig upphandling?

2020-08-11

Känner anbudsgivaren till hur den upphandlande myndighetens efterfrågan av produkter eller tjänster ser ut kan prissättningen anpassas efter efterfrågan och hur En upphandlande myndighets eller enhets önskan att stävja strategisk prissättning kan mot bakgrund av ovanstående lagbestämmelser eller praxis kännas tandlöst. Starkt förenklat måste en upphandlande myndighet/enhet acceptera ett anbud trots det förefaller innehålla onormalt låga priser om en tillfredställande förklaring har lämnats. Prissättning av hotellrum, flygresor och paketresor. Målet är att maximera intäkten per rum och flygstol och verktyget är priset. Jag jobbade med prisförändringar dagligen, omvärldsbevakning, marknadsanalys och prisstrategi var andra viktiga delar i arbetet. Projektkoordinering för offentliga och privata upphandlingar samt förfrågningar.

6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling - uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer. Med vänlig hälsning, Dynamisk prissättning av tjänster, Prissättning av turist- och upplevelseerbjudanden Prissättning av tjänster, Prissättning av upplevelser, Strategisk prissättning av tjänster Detta material är upphovsrättsligt skyddat. Saltsjö-Boo, december 2007 Karin Dahlström, ekon.dr E-mail: karindahlstrom5000@yahoo.se Varmt välkommen till en heldag om strategiska upphandlingar och inköp, denna gång i Malmö! Möt upphandlingsexperter, jurister och leverantörer som ger dig sina allra bästa verktyg för att du även i fortsättningen ska kunna göra lyckade affärer!