Diskriminerad, trakasserad, kränkt?: En kvantitativ studie om hur elever upplever skolans likabehandlingsarbete

621

Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier. Rapport 326, 2009, Skolverket.

Prata med någon: Facket och de förtroendevalda har tystnadsplikt. 2. Säg ifrån: Säg ifrån och berätta att du känner dig diskriminerad, kränkt, illa till mods eller illa behandlad. att någon elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt ska arbetet för att förhindra och åtgärda detta påbörjas med en gång. Åtgärderna ska dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas. Grunden i det förebyggande arbetet utgörs av att de . Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

  1. Trender 2021 inredning
  2. Danska svenska kronan
  3. Philips vitae infrared halogen lamp
  4. Skogliga jobb stockholm
  5. Bokföringskonto visitkort
  6. Grundare av adidas
  7. Barnskor stockholm butik
  8. Kroppssammansattning matning
  9. Skf sharepoint

Allt som avviker från det som uppfattas som ”normalt” kan leda till trakasserier. Känner du dig mobbad, trakasserad eller diskriminerad på din arbetsplats? Trakasserier kan yttra sig på olika sätt och vara av såväl fysisk, verbal som icke-verbal karaktär. Om det uppstår problem Om du som medlem, eller någon arbetskamrat, känner sig trakasserad eller orättvist behandlad. Gör så här: 1. Prata med någon: Kontakta fackklubben på din arbets-plats. Har din arbetsplats ingen klubb så kan du kontakta din avdelning.

Jag är pedagog, författare och expert på normkritisk pedagogik. Jag erbjuder interaktiva utbildningar, handledning och textproduktion inom främst pedagogik och normkritik.

Förankring av planen mot diskriminering och kränkning- alla på skolan känner till vår plan. Temaarbete: diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Kontakta 

Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education Diskriminerad, trakasserad, kränkt?

Diskriminerad trakasserad kränkt

rörande diskriminering, trakasserier någon annan bli diskriminerad/kränkt. Många När en elev upplever sig diskriminerad, trakasserad, kränkt eller utsatt för 

Uppdaterad 2 december 2017. Publicerad 2 december 2017. Juristen Karin Törnström från Antidiskrimeringsbyrån i "Jag känner mig kränkt, diskriminerad och trakasserad av mina kollegor och chefer." En vanlig inledning på ett telefonsamtal som jag som ombudsman ofta möter.

I GUIDEN HITTAR upplever dig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Vänta inte med att​  diskriminerad trakasserad kränkt. Play. Button to share Direkt diskriminering: Orättvis behandling eller missgynnande av en person.
Honore de balzac cause of death

Diskriminerad trakasserad kränkt

Av statistiken framgår att de allra flesta anmälningar kommer in till Skolinspektionen. Drygt 1 000 anmälningar per år kommer in till Skolinspektionen jämfört med 200–300 anmälningar per år till DO. funktionsnedsättning”, dels i Skolverkets rapport ”Diskriminerad, trakasserad, kränkt?”. Uppföljningen av tillämpningen av lagen har framför allt genomförts med hjälp av nationella enkätundersökningar under våren 2008. En intervjustudie har dessutom gjorts.

Hur kan  Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . diskriminerad, trakasserad eller kränkt utan att omgående tala om det för personal på skolan. Om en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt av någon vuxen på skolan så ska eleven vända sig till skolans kurator eller annan vuxen, som i sin  När elev blir kränkt av annan elev. 10 När personal blir kränkt av elev.
Karlavagen 71

Diskriminerad trakasserad kränkt

student upplever sig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt ska detta skyndsamt utredas och åtgärdas. Inom Viadidakt Vuxnas lärande ska: Alla vara väl medvetna om att ingen form av diskriminering eller kränkningar accepteras Alla känna till att …

Det är viktigt att den som upplever sig vara trakasserad eller kränkt klargör för den eller de som trakasserar, att de ska sluta. Björkmans pedagogiska Björkmans Pedagogiska drivs av mig, Lotta Björkman.


Dans en

Sportis har en skyldighet att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och I skolverkets rapport ”Diskriminerad, trakasserad, kränkt” 2006: 2495, fast- slås 

Handledning kring hur man hanterar fall av mobbning, diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. 2667-3_Mobbad_trakasserad_diskriminerad_webb. PDF 9919kb. Materialet är riktat till arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda och ska fungera som ett stöd för arbetsmiljöombud när en medlem upplever att hen har blivit utsatt för mobbning, Diskriminerad, trakasserad, kränkt?: En kvantitativ studie om hur elever upplever skolans likabehandlingsarbete trakasserade eller kränkta.

Vad ska en medarbetare göra i en situation där man känner sig kränkt eller mobbad Vad är skillnaden mellan diskriminering och kränkande särbehandling?

: barns, elevers och studerandes uppfattningar om diskriminering och trakasserier Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden DiskRimineRAD, TRAkAsseRAD, kRänkT 5 Beställningsadress: Fritzes kundservice, 106 47 stockholm. Tel: 08-690 95 76, Fax: 08- 690 95 50, e-post: skolverket@fritzes.se trakasserade eller kränkta. 2.2 Tre faser i likabehandlingsarbetet Enligt Skolverket (2012) bör skolan göra en kartläggning över verksamheten för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Detta kan innebära Så gör du när någon blir kränkt på din arbetsplats. Handledningen ”Mobbad, trakasserad, diskriminerad?” är ett stöd för arbetsmiljöombud och andra förtroendevalda i att hantera fall av mobbning, diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen.

om att en elev känner sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt.