37 Intäktskorrigeringar. 3700, Intäktskorrigeringar (gruppkonto). 3710, Ofördelade intäktsreduktioner. 3730, Lämnade rabatter, 3731, Lämnade kassarabatter.

1848

lämnade kassarabatter s p e c i e l l a h ä n d e l s e r: En lämnad kassarabatt betraktas som en intäktsreduktion. När företaget väljer att lämna rabatter till sina kunder kommer deras inkomster att minska. Den lämnade rabatten bokförs i samband med företagets inbetalning. Konto 3731; lämnade kassarabatter [D]. Exempel 2 % kassarabatt.

Föreslås ett avdrag automatiskt har man när fakturan registrerades angivit en Kassarabatt %. Konteringen hanteras som en automatkontering och bokförs i den verifikationsnummerserie som används för automatkonteringar, normalt B-serien, men du kan själv ändra detta om du vill. Läs mer om detta i avsnittet om Verifikationsnummerserier. Med basmodulen Leverantörsreskontra kan du registrera och kontera leverantörsfakturor enkelt, oavsett vilket sätt du föredrar. Flexibilitet och användarvänlighet har alltid varit några av Pyramid Business Studios starkaste sidor och våra entusiaster anpassar det ytterligare till just din affär.

  1. Svalsta skolan
  2. Richard oetker
  3. Utbilda sig till nagelteknolog

Under Knappen Kommentar går att läsa eller uppdatera kommentarer kopplade till fakturan. Det går att kontrollera/justera betalningens kontering genom att trycka på knappen Konteringsruta. AB Exogen betalar (punkt 5 och 7) till vårt plusgiro- konto med avdrag för 2% kassarabatt: De anställdas källskatt och arbetsgivaravgifter samt momsskuld (punkt 2, 3 och 6) betalas via plusgirot. Ett inköp av kontorsmaterial har felaktigt blivit bokfört som advokatkostnader. Bokför en rättning.

Om vi tänker oss att du säljer varor för 1 000 kr inklusive moms och sedan lämnar 10 % rabatt blir konteringen följande: 1510 Debet 900 kr. 3731 Debet 80 kr. 2611 Kredit 180 kr.

Vid kontering finns alltid tillgång till redovisningens konto-, objekts- och avdelningsplan. För avstämning mot huvudbok tar du snabbt ut leverantörsreskontran på valfritt datum. Om din leverantör även är kund, kan dessa fakturor kvittas mot varandra vid betalning. Även kassarabatter och avskrivningar hanteras.

Detta möjlliggör till exempel för att ta del av kassarabatter och få bättre likviditetsprognoser. För att kunna mäta processers automationsgrad måste vi ha något att mäta mot. Kassarabatter innebär ett avdrag från en fakturafordran som ges vid inbetalningstillfället och som används för att uppmuntra kunderna till snabb betalning av en kundfaktura. Kassarabatter är mindre vanligt idag men kan exempelvis innebära att en kund får möjligheten att betala fakturan efter 30 dagar eller inom 10 dagar med en kassarabatt på 2 %.

Kassarabatt kontering

av vara, vid nedsättning av pris och vid lämnande av kassarabatt. Kostnaderna ska faktureras SLU utan moms och konteras på konto 7020 

I fakturan ska det anges om rabatten avser beloppet exklusive eller inklusive moms.

Konteringen bygger på konteringskoder kombinationer. För att få olika konteringar beroende av. K d. • Kund. • Artikel. • Momskod.
T 1837-14

Kassarabatt kontering

3731 Debet 80 kr. 2611 Kredit 180 kr.

Den lämnade kassarabatten i dessa fall ska inte påverka resultatet så beloppet bokförs även på ett korrigeringskonto för att nollställa försäljningen .
Domstol uppsala

Kassarabatt kontering


Kontering av kassarabatt. Eftersom dom fakturerar utan moms enligt omvänd skattskyldighet är totalbeloppet samma belopp som din kostnad, det finns ingen moms inblandad. Den beräknade momsen räknar du ut själv baserat på. priset som du faktiskt betalar dvs 100 - 4% = 100 - 4 = 96.

Om vi tänker oss att du säljer varor för 1 000 kr inklusive moms och sedan lämnar 10 % rabatt blir konteringen följande: 1510 Debet 900 kr. 3731 Debet 80 kr. 2611 Kredit 180 kr.


Motorredskap klass 2 hastighet

Detta betraktas som en lämnad kassarabatt för den som säljer, och bokförs med värdet på gratisvaran eller tjänsten inklusive moms som en så kallad rabattförmån. Den lämnade kassarabatten i dessa fall ska inte påverka resultatet så beloppet bokförs även på ett korrigeringskonto för att nollställa försäljningen .

Ditt företag skriver ut och skickar den ursprungliga fakturan till kunden. På  Det minskade inköpet genererar även en minskad ingående moms på 1 200 kr.

nu förstår jag (tack vare din smarta ordning på konteringen) att jag bokför hela momsen på detta sätt och därför finns ju ingen anledning att dra in momsen i konteringen när jag bokar bort kundfodringen!

Utskrift av räntefakturor kunde fastna under vissa förutsättningar. 431 Inleverans. Vid inleverans av inköpsorder med valuta visades inte valutakurserna i datumordning, dessutom visades bara de valutakurser som … Kontering blir korrekt genom att man via konteringsregler ser till så att konteringen helt enkelt inte kan bli fel. Detta möjlliggör till exempel för att ta del av kassarabatter och få bättre likviditetsprognoser. För att kunna mäta processers automationsgrad måste vi ha något att mäta mot. Kassarabatter innebär ett avdrag från en fakturafordran som ges vid inbetalningstillfället och som används för att uppmuntra kunderna till snabb betalning av en kundfaktura. Kassarabatter är mindre vanligt idag men kan exempelvis innebära att en kund får möjligheten att betala fakturan efter 30 dagar eller inom 10 dagar med en kassarabatt på 2 %.

Mer information finns i ”Exempel: Serie med kassarabatter” senare i det här avsnittet.