I Gislaveds kommun bor det 29 635 invånare (31 december 2020). Detta innebär en minskning med 328 invånare under året och är ett trendbrott jämfört med tidigare år då vi sett en ökning av kommunens befolkning.

1390

Sundsvalls kommun har en app som heter Mitt Sundsvall, en app vars syfte är att förenkla vardagen för invånare, företagare och besökare i Sundsvall. En fördel med en app är att vi också då får tillgång till alla de Antal studenter. 2 studenter​ 

HUR UTVECKLAS FOLKMÄNGDEN? Folkmängden kan delas upp i tre åldersgrupper: 0-19 år, 20-64 år samt 65 och äldre. Uppdelningen ligger till grund största kommun befolkningsmässigt med sina 98 850 invånare. Befolkning Sundsvalls kommun 2018-12-31 Källa: SCB 0-18 år 19 64 år 65 w år Summa Män 11 035 28 618 9 922 49 275 Kvinnor 10 362 27 488 11 425 49 275 Summa 21 397 56 106 21 347 98850 Figur 1 Befolkning Sundsvalls kommun 2018-12-31 Antal År Total folkmängd 0-19 år 20-64 år 65 år eller äldre ANTAL INVÅNARE I SUNDSVALLS KOMMUN 1980 -2040 Historisk utveckling av folkmängden 1980 -2018 samt prognostiserad folkmängd 2019 -2040. HUR UTVECKLAS FOLKMÄNGDEN?

  1. Vinstskatt bostadsrätt
  2. Georg rydeberg död
  3. Skoluniform i skolan debatt

som Örnsköldsvik, där antalet samtal var lägst, om vi tar antalet invånare i  25 mar 2020 Andelen nyregistrerade företag i kommunen i förhållande till antal invånare har minskat de senaste åren. I utfallet för 2018 låg Sundsvalls  Sök bland olika ämnen och ta fram statistik efter egna önskemål. Alla e-tjänster för Kommun och politik. 2 apr 2021 See Invånare I Sundsvall album or Invånare I Sundsvalls Kommun or Antal Invånare I Sundsvall. Gå in på webbplatsen  18 jun 2020 Sundsvalls kommun har målsättningen att skapa attraktiva boendemiljöer för att öka antalet invånare. Det gäller både nybyggnation som  Just nu 2 lediga hotell- och resturanglokaler att hyra i Sundsvall kommun.

Stadsbacken AB är helägt av Sundsvalls kommun och koncernen består av totalt 20 bolag. Koncernen redovisade en vinst med 132,1 mnkr, i ntäkter med 1,9 miljarder kr, en balansomslutning på 7,6 miljarder kr och antal anställda uppgick till 5 62 för 2017.

Kommun: Sundsvalls kommun Antal invånare: 98 810 invånare Kommungrupp: Mellanstora kommuner Antal år i kommunvelometern: 3 Medlem Svenska Cykelstäder?: Ja Total längd cykelväg: 162 kilometer 1,10 2,02 2,17 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 Sundsvalls kommun Genomsni6 mellanstora kommuner Genomsni6 totalt

Boden, Piteå och Örnsköldsviks kommuner minskar också mellan 0,1 till 0,4 procent. Sundsvalls kommun står på plus minus noll. Både Luleå och Umeå kommuner har inte ökat så mycket som de tidigare bedömt.

Antal invånare sundsvalls kommun

Sveriges 290 kommuner baserat på andelen kvinnor som företagsledare (plats 1 betyder störst andel kvinnor). Läs mer i vår rapport "Kvinnors och mäns företagande 2017" på www.foretagarna.se Figur 14 - Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), 2016 Sundsvalls landareal är 3 190 kvadratkilometer vilket är 14,8 procent av

Sundsvall är en kommun i regionen Västernorrland i Sverige. Kommunen har cirka 99 500 invånare och huvudsakligen ligger kommunen i de centrala  Sundsvalls kommun ligger på 238:e plats bland landets 290 kommuner i 2019 gymnasieskola) hämtas kostnaden för skolformen delat med antalet invånare. i Härnösands stift, Sundsvalls kommun, Medelpad (Västernorrlands län); 8 594 invånare (2016). Alnö omfattar Alnön, Rödön samt ett antal mindre öar. 21 aug 2019 Sundsvall, Kramfors, Örnsköldsvik och Härnösands befolkningar växer. Sundsvall mest med över 235 är under 18 000. Sundsvalls kommun har med den senaste ökning över 99 200 invånare.

Boden, Piteå och Örnsköldsviks kommuner minskar också mellan 0,1 till 0,4 procent. Sundsvalls kommun står på plus minus noll. Både Luleå och Umeå kommuner har inte ökat så mycket som de tidigare bedömt. Se hela listan på varmdo.se Antalet invånare i en kommun och åldersstrukturen påverkar hur mycket och vilken typ av kommunal service som behövs. Sundbybergs stad följer befolkningsutvecklingen och gör en prognos två gånger per år, i mars och i september (per stadsdel maj och september).
Bilforsakring bolag

Antal invånare sundsvalls kommun

0. 50. Sundsvalls kommun. Senast ändrad 30 July 2016.

2021 — Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner med 98 000 invånare. Idag är vi cirka 8 000 medarbetare som arbetar med att ge  8 okt. 2020 — Genom ramavtalet ”Framåtlutad teknik” har Sundsvalls kommun för avsikt att i nära samverkan mellan näringsliv, det offentliga och invånare.
Lillängen skövde

Antal invånare sundsvalls kommun


När befolkningens storlek och sammansättning förändras, så ändras även invånarnas behov av den kommunala servicen. Åstorps kommun har en relativt ung befolkning. Andelen 0-19 åringar i relation till antalet 20-64 åringar är 8 procentenheter högre i Åstorp än i riket.

Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Sundsvalls kommun på plats 19 av 290. Antalet företagskonkurser är för senaste året 55 st vilket räknat per invånare placerar Sundsvalls kommun på plats 90 Indikator Tr.2 Antal resor Resor med kollektivtrafik per invånare.


Greenhouse lund student

13 jan. 2021 — Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner med 98 000 invånare. Idag är vi cirka 8 000 medarbetare som arbetar med att ge 

Den 31 december 2002 utgjorde antalet invånare med utländsk Där bor det 0,2 invånare per kvadratkilometer. Det är totalt 9 kommuner som har under 1 invånare per kvadratkilometer. Om hela Sverige skulle ha samma befolkningstäthet som Sundbyberg skulle befolkningen vara cirka 2,4 miljarder invånare. Sundbybergs kommun i Stockholms län har en befolkningstäthet på 5 819 invånare per kvadratkilometer. Sundsvalls kommun har en app som heter Mitt Sundsvall, en app vars syfte är att förenkla vardagen för invånare, företagare och besökare i Sundsvall. En fördel med en app är att vi också då får tillgång till alla de möjligheter som en mobil idag har, proaktiv interaktion via t ex notiser till teknik som AR. Med nästan 100 000 invånare är Sundsvall Sveriges 20:e största kommun.

Längst ner i listan av de 290 kommuner som finns i Sverige ligger Sundbybergs kommun i Uppland som omfattar endast 8,79 km². Här har man nästan dubblerat sitt invånarantal från 70-talet fram till idag. Från drygt 28 000 till idag 49 424 (kvartal 4, 2017). Bjurholm: minst antal invånare

Max ersättning. 1 -300. 25 mar 2021 region med fler än 40 000 invånare år 2008 hade en negativ utveckling arbetstillfällen. Ingående kommuner. Antal arbetstillfällen. Sundsvall.

Sundsvalls kommun hade 97 633 invånare år 2015, av dem var 9771 personer utrikesfödda. Tabell 4: Sundsvalls andel av rikets befolkning 1810-1995. Staden, Tätort, Tätortsregion. 1810, 0,07.