En variant på kursen kommer att ges som en internationell sommarkurs vid Uppsala universitet, och planer finns på en doktorandkurs vid 

3412

Kursen omfattar fyra seminarier och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV. För vem: Kursen är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet samt vid Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna.

Hittills har 13 doktorander disputerat och för närvarande är 11 doktorander verksamma vid Centrum. Intervju med prefekt Peter Thilenius 2021-03-31 Zoom drop-in 2021-03-02 SVT Forum: Det svenska dataspelsundret 2021-03-01 Undervisning och examination fortsätter på distans 2021-02-03 Företagsekonomiska institutionen deltar i ny forskarskola om hållbar utveckling 2021-02-03 Förutom en mängd kurser som endast ges inom ramen för ingenjörsprogrammen så ger vi följande fristående kurser. Som doktorand är du en av framtidens nyckelpersoner. Du bidrar till universitetets forskning och är en betydelsefull representant för Uppsala universitet. Obligatoriska kurserna (8,5 - 11,5 hsp) Introduktion till utbildning på forskarnivå (Introduction to Doctoral Studies, 1,5 hp). Denna kurs är webbaserad och krävs för tillträde till övriga kurser.

  1. Absolut vodka elyx
  2. Projekt program
  3. Indiska sello

Gå till toppen av sidan. Kursen ges i form av katedrala föreläsningar, integrativa seminarier (work shops) och gruppövningar, fokuserade på etiska, statistiska och vetenskapliga problem. Studenterna kommer att förbereda och presentera uppgifter för hela kursen, i akt och mening att stimulera till diskussion av etiska, statistiska och presentationstekniska aspekter hos det vetenskapliga arbetet. Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. För frågor angående grundutbildningen 018-471 5108 För frågor angående forskarutbildningen 018-471 5106 Johannes Hjalmarsson är doktorand på Uppsala universitet på avdelningen för elektricitetslära sedan hösten 2018. Hans forskning inriktar sig mot distributionsnätsanalys och energilagringslösningar för att undersöka hur energilager kan spela en viktig roll för olika applikationer och tjänster i lokal- och regionnät. När ni får tillgång till kursinnehållet så titta gärna på det som redan nu finns på portalen i lugn och ro - och om ni sedan har några frågor om kursen generellt vid kursstart kan ni skicka dem till kursledare Sebastian Barg sebastian.barg@mcb.uu.se, assisterande kursledare Nils Welsh nils.welsh@mcb.uu.se eller kursadministratör Rikke Wulff Krabbenhöft rikke.wulff.krabbenhöft@mcb Doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander alexander.czarnota@nek.uu.se I mars startar UU Innovation en ny omgång av kursen immaterialrätt och kommersialisering som riktar sig till doktorander, postdoktorer och forskare vid Uppsala universitet.

Kursen ges digitalt 12/4-15/6 2021. Kursledare: Sabine Gebert Persson (UU) och Christina Öberg (ORU) Kursen är i mån av plats öppen för alla doktorander.

Två doktorandtjänster i latin är nu utlysta vid Uppsala universitet, mer information hittar du här Sommarkurs i talat latin 6 mars, 2018 I "Kurser".

KURSER HT 2021: Augusti: September: Oktober: November: December : Academic Teacher Training Course, instance I: 16-18, 30-31: 16-17: 21-22 : Academic Teacher Training Course, instance II : 13-15, 27-28: 14-15: 15-16 : Academic Teacher Training Course, instance III : 11-13, 25-26: 11-12: 15-16 : Aktiva studenter i grupparbeten : 29: 6, 19: 9 : Doktorandhandledning på djupet : 6: 10: 8 7,5::HT21::Uppsala::DAG::2021p4::50::NML::EN::;; ,Data,Datalogi,Datavetenskap, Acceleratorer och detektorer, 5 hp (1FA348) VT 2022, 33%, Uppsala, Kursen ges vid behov på engelska. 5 hp. Acceleratorer och detektorer. 1FA348.

Kurser doktorand uu

En variant på kursen kommer att ges som en internationell sommarkurs vid Uppsala universitet, och planer finns på en doktorandkurs vid 

En doktorsgrad i fysik utfärdas efter att studenten har slutfört kurskraven på minst 60 hp. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen.

För dig som är doktorand och inte är medborgare i EU, EES eller Schweiz gäller följande: 1. Om du läser kurser på grundnivå eller avancerad nivå utanför din forskarutbildning. ska du söka kursen via antagning.se.
Folkrörelsearkivet umeå

Kurser doktorand uu

Informatik och media erbjuder kurser för såväl doktorander inom institutionen som för andra doktorander som är  Välkommen till vetenskapsområdet medicin och farmaci vid Uppsala universitet. Här kan läsas om vår forskning och om våra utbildningar för framtidens  Doktorandkurser vid Forskarskolan MIT. Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för  Information om doktorandutbildning finns på Medfarms hemsida. Du kan Kurser på andra institutioner på Uppsala universitet sköts av kursansvarig institution.

Vidare krävs att man har grundläggande kunskaper inom vetenskapsteori och forskningsetik och att man tränar att tillämpa dessa kunskaper inom sitt eget specialområde. Kursen omfattar fyra seminarier och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV. För vem: Kursen är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet samt vid Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna. Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Doktorander karolina.stenlund@jur.uu.se 018-471 2061 Att umgås så intensivt ger en helt annan inblick i hur andra doktorander driver sin forskning och de möjligheter vårt fält erbjuder. Jag lärde mig också väldigt mycket vid de kurser jag deltog i, och framför allt träffade jag nya vänner från hela världen som jag håller kontakten med än idag.
Lindahls urmakeri flashback

Kurser doktorand uu

Doktorandkurser vid Forskarskolan MIT. Forskarskolan management och IT erbjuder kurser för såväl doktorander inom forskarskolan som för 

Studenterna kommer att förbereda och presentera uppgifter för hela kursen, i akt och mening att stimulera till diskussion av etiska, statistiska och presentationstekniska aspekter hos det vetenskapliga arbetet. Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. För frågor angående grundutbildningen 018-471 5108 För frågor angående forskarutbildningen 018-471 5106 Johannes Hjalmarsson är doktorand på Uppsala universitet på avdelningen för elektricitetslära sedan hösten 2018. Hans forskning inriktar sig mot distributionsnätsanalys och energilagringslösningar för att undersöka hur energilager kan spela en viktig roll för olika applikationer och tjänster i lokal- och regionnät.


Friab ollestad

biologi vid Uppsala Universitet, projektet handlar om Woodsia-ormbunkar. Mitt doktorandprojekt: Jag undervisar vid laborationer på växtdelen av kursen.

Kursen omfattar fyra seminarier och ges av UU Innovation i samarbete med Patent- och registreringsverket, PRV. För vem: Kursen är öppen för doktorander, postdoktorer och forskare från alla vetenskapsområden vid Uppsala universitet samt vid Högskolan i Gävle och Högskolan Dalarna. 15.8.1 Teknisk/administrativ personal. 15.8.2 Professorer och lektorer. 15.8.3 Forskare.

Kurser på forskarnivå 2020. Kurser markerade med en grön symbol ( ) har en öppen anmälan eller är en seminariekurs som inte kräver någon anmälan.

Alternativ 1: ​​ Sök kurs. Du kan här få fram alla doktorandkurser på skolan genom att under Välj bland andra sökkriterier  Doktorandkurser.

Vid vetenskapsområdet för medicin och farmaci finns ett antal kurser som är obligatoriska för alla doktorander. 1. Introduktion till utbildning på forskarnivå, 1,5 hp. Kursen är webbaserad och krävs för tillträde till övriga kurser. 2. Introduktion till vetenskaplig forskning, 9 hp I stället för kurs 2 kan kurserna 3–5 väljas.