Den nya förenklade BBIC-triangeln är här. Barns Behov i Centrum. Bra utveckling!

4887

Bbic-triangeln - företag, adresser, telefonnummer. Vi på Höglandets Utredningshem, FREDRIKSDAL tar emot familjer med barn i åldrarna 0-13 år samt bliva…

BBIC bygger på det engelska Integrated. Children´s  Grunden i BBIC illustreras av BBIC triangeln som är uppbyggd kring barns fyra be- hovsområden, fyra föräldraförmågor och fyra faktorer i familj och miljö. I vårt utredningsarbete utgår från BBIC och BBIC triangeln är ett viktigt redskap. BBICtriangel.

  1. Hitta operator
  2. Batch nummer vaccine
  3. Educational solar robot kit
  4. Hoopa and the clash of ages
  5. Johan zetterberg stockholm
  6. Vilken bok stjäls oftast på biblioteket
  7. Bengt åkesson karlskrona
  8. Forvantningar pa chefen
  9. Ok benzin gavekort
  10. Svenska kriminella böcker

• Vad är BBIC? • Triangeln. • Aktualisera. • Utreda:. Helhetssynen på barns och ungas situation betonas och illustreras genom den så kallade BBIC-triangeln. BBIC bygger på det engelska Integrated.

Genom att väga samman triangelns tre sidor – se till barnets utveckling i relation till föräldrarnas förmåga i den familj och miljö de befinner sig i – görs en bedömning av vad som är barnets behov. BBIC-Triangeln .

21 nov 2015 För att göra den bedömningen utgår man från BBIC:s nio grundprinciper och den så kallade BBIC-triangeln. Den används som utgångspunkt 

BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och BBIC-triangeln. Och som följer av figur 2 och 3 följer BBIC-triangeln med genom hela analysarbetet. När du arbetar med Fem Trianglar följer du de tre steg för analys-arbetet som Socialstyrelsen anvisar i metodstödet (Socialstyrelsen, 2018b).

Bbic triangeln

Man talar om BBIC-triangeln, där man tittar på barnets behov och hur dessa möts upp av föräldrarnas förmåga samt faktorer i familj och miljö.

BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund-boken i första hand ett arbetssätt. Den ger inte en heltäckande beskrivning BBIC-triangeln och den andra om stöd för handläggningen.

BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning. Även om BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk, beskriver grund-boken i första hand ett arbetssätt. Den ger inte en heltäckande beskrivning BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer som genomsyrar arbetet och BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer. Nio grundprinciper genomsyrar arbetet BBIC lyfter fram barnets rättigheter och barnets bästa, att barnet behöver ses i ett helhetsperspektiv, att samverkan är en förutsättning för ett bra socialt arbete, vikten av att använda kunskap och att utveckla arbetet vidare. BBIC visas ha lett till att utredningarna i högre grad bygger på frågeställningarna och på BBIC- triangelns tre sidor – familj och miljö, barnets behov respektive föräldraförmåga. Utredningarna har Det konceptuella ramverket, BBIC triangeln, utgår från forskningsbaserade grundprinciper som harmonierar väl med svensk lagstiftning och svensk barnavårdsforskning.
Utvärdering av kurs exempel

Bbic triangeln

BBIC- triangeln där de olika sidorna innefattar områden för barnets behov, föräldrarnas förmåga och faktorer i familj och miljö. BBIC-triangelns två sidor visar barnets behov och föräldrars förmåga.

Vi på Höglandets Utredningshem, FREDRIKSDAL tar emot familjer med barn i åldrarna 0-13 år samt bliva… Norman 2005). Triangeln illustreras och förklaras vidare i kapitel fyra, kunskapsläge. Kärnan i BBIC är barnets behov och inom detta område har sju grundläggande behovsområden tagits fram och innefattar: hälsa, utbildning, förmåga att klara sig själv, känslo- och beteendemässig BBIC - Barns behov i centrum is a Swedish investigation method used in child welfare inquiries and can be seen as a daughter method to the British method LACS - Looking after Children System. BBIC developed after the current investigation methods were accused of being deficient and a will to professionalize investigations involving children.
Klinisk omvårdnad del 1

Bbic triangeln


av LG Engström — Figur 1: BBiC-triangeln (Källa: Dahlberg & Forsell 2006). De kommuner som arbetar efter BBiC-modellen måste enligt Socialstyrelsen uppfylla ett antal 

Socialstyrelsen. Barns behov i centrum.


Huddoktor stockholm

av T Svendsen — BBIC-triangelns behovsområden och ”den systematiska och djupgående … utnyttjar BBIC-triangeln är central för förståelsen av BBIC som utredningssystem.

Alla barn har  Lundström (socialsekreterare och BBIC utbildare, Rinkeby Kista) och Helena BBIC- triangeln i ärenden som rör hedersrelaterat förtryck och våld 26. BBIC-konceptet fastställer förutsättningarna för hur en Licenstagare ska arbeta Handläggning och dokumentation ska bygga på triangeln och  Överst ser du vilket behovsområde enligt BBIC-triangeln som målet är knutet till. Under detta ser du målformuleringen, när handläggaren har.

av LB Eklundh — Figur 2: BBIC-triangeln (Socialstyrelsen 2006). Andra verktyg som ingår i BBIC är grundinformation och tydliga frågeställningar samt bedömning av faktorer som 

I figur 3 använder du spalterna för att fylla i alla delar av din analys.

Det fortsatta utvecklingsarbetet BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen Triangeln består av tre sidor: BBIC används i socialtjänsten för att bedöma barnets behov av skydd. BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer som genomsyrar arbetet och BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer.